Assegurança Responsabilitat Civil Assegurança Responsabilitat Civil

Assegurança de responsabilitat civil

 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DIRECTA DE L'ASSEGURAT I SUBSIDIÀRIA DE LA CONSELLERIA DE SANITAT EN ELS PROCESSOS PENALS.

 

El 25 de maig de 2024 va entrar en vigor la tercera pròrroga, d'un any de duració, la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil que garanteix la responsabilitat civil directa del personal assegurat de la Conselleria de Sanitat, i la responsabilitat civil subsidiària d'aquesta administració, declarada en la jurisdicció penal.