Assegurança Responsabilitat Civil Assegurança Responsabilitat Civil

Assegurança de responsabilitat civil

 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DIRECTA DE L'ASSEGURAT I SUBSIDIÀRIA DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA (CSUISP) EN ELS PROCESSOS PENALS.

 

El 25 de maig de 2022 va entrar en vigor la primera pròrroga, d'un any de duració, la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil que garanteix la responsabilitat civil directa del personal assegurat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i la responsabilitat civil subsidiària d'aquesta administració, declarada en la jurisdicció penal.